Boeken

Omdat Maastricht een unieke onderwijsstructuur kent, is er geen verplichte boekenlijst. Wel wordt er elk jaar een lijst met boeken gemaakt waarin staat welke boeken aangeraden worden per blok, of zelfs voor de gehele studie.

Aan de hand daarvan hebben verschillende studenten aangegeven bepaalde boeken toch wel heel handig te vinden gedurende hun studie.
Als MSV Pulse stellen we jaarlijks een eerstejaarspakket samen. Dit pakket bevat alle boeken die volgens ons en oudere Geneeskunde studenten noodzakelijk zijn voor je studie. Dit pakket is samengesteld op basis van studenten uit verschillende jaarlagen en alle boeken zijn je gehele studie erg handig. Dit pakket kun je via onze online webshop gemakkelijk en tegen de maximale korting bestellen en laten thuisbezorgen.

Klik hier om naar de boekenwinkel te gaan!

Let op: als studievereniging geven wij deze korting alleen aan onze leden. Je kan je gelijk inschrijven als lid via de webshop en met de korting op de boeken haal je je lidmaatschapsgeld al direct eruit!

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je tijdens de Facultaire Introductie in te schrijven als lid! Dan helpen wij je graag bij je inschrijving en daarna heb je nog tijd genoeg om je boeken te bestellen!

Daarnaast is er ook een webshop voor al je studiematerialen. En ook voor deze materialen is er een flinke korting. Stethoscopen, reflexhamers, ooglampjes en nog veel meer is te bestellen. Voor witte jassen is er een pasdag tijdens de eerste week van onderwijs, waarbij je je witte jas kan komen passen en meteen kan kopen. Mocht je op een ander moment een witte jas willen bestellen kan je deze bij het Pulse kantoor komen passen. Er is een unisex model en een speciaal vrouwenmodel. Ga naar www.msvpulse.nl en via het tabblad ‘Verkoop‘ kun je klikken op de desbetreffende materialen om naar de webshop te gaan.

Alle producten kunnen met iDeal of een machtiging afgerekend worden en worden thuis bezorgd. Bezorging in het buitenland is helaas niet mogelijk. Je bestelling wordt dan bij het Pulse kantoor afgeleverd waar hij opgehaald kan worden.

Meer informatie opvragen kan altijd door een mail te sturen naar msvpulse@maastrichtuniversity.nl, of spreek een van onze bestuursleden aan tijdens de Facultaire Introductie.


 

Because Maastricht has a unique educational structure, there is no compulsory book list. Every year, however, a list of books is made which states which books are recommended per block, or even for the entire study.

On the basis of this, various students have indicated that they find certain books very useful during their studies.

As MSV Pulse we annually compile a first-year package. This package contains all the books that we and older Medicine students think are necessary for your studies. This package is based on students from different years and all books are very useful throughout your studies. You can easily order this package via our online webshop and have it delivered to your home.

Click here to go to the bookstore!

Note: as a study association we only give this discount to our members. You can immediately register as a member via the webshop and with the discount on the books you will immediately earn your membership money back!

Of course you can also register as a member during the Facultary Introduction! Then we will help you with your registration and you’ll still have more then enough time to purchase your books!

In addition, there is also a webshop for all your study materials. And there is also a significant discount for these materials. Stethoscopes, reflex hammers, eye lamps and much more can be ordered. For white coats, there is a fitting day during the first week of education, where you can come and try on your white coat. If you want to order a white coat at another time, you can try it on at the Pulse office. There is a unisex model and a special women’s model. Go to www.msvpulse.nl and via the tab “Verkoop” you can click on the materials you want to go to the webshop.

All products can be paid with iDeal or an authorization and are delivered at home. Delivery abroad is unfortunately not possible. Your order will then be delivered to the Pulse office where it can be picked up.

You can always request more information by sending an email to msvpulse@maastrichtuniversity.nl, or address one of our board members during the Faculty Introduction.