Facultaire Introductie – Faculty Introduction

Lieve arts in spé,

Van harte gefeliciteerd met je plaatsing voor de opleiding geneeskunde in Maastricht! Er staan je een aantal prachtige jaren te wachten waarbij je hard zal moeten werken, maar waar je ook nieuwe vrienden zult maken en de tijd van je leven zal hebben. Want laat ons uit ervaring vertellen, het is fantastisch!

Om jullie goed te laten starten aan dit nieuwe avontuur, je wegwijs te maken op de universiteit en alvast je mede eerstejaars geneeskunde studenten te leren kennen, organiseert MSV Pulse, onze medische studievereniging, in samenwerking met Maastricht University de Facultaire Introductie.

Dit jaar zal de Facultaire Introductie plaatsvinden op maandag 24 augustus. Het programma zal er helaas vanwege COVID-19 iets anders uitzien dan voorgaande jaren, maar nog steeds hebben we leuke dingen voor jullie in petto.

Tijdens deze dag zal je in een groepje – waar je de rest van je studie, en misschien nog wel langer, contact mee zult hebben – onder begeleiding van ouderejaars studenten digitaal wegwijs worden gemaakt op de universiteit. Er zal dit jaar voornamelijk praktische informatie worden gegeven, om er voor te zorgen dat jullie op een mooie zomerdag niet de hele dag achter je laptop gekluisterd hoeven te zitten.

Het exacte programma bestaat uit:

14:00 – 14:15 Inloop

14:15 – 15:15 Introductie college en kennismaken met MSV Pulse

15:15 – 15:35 Leer je groepje kennen

15:35 – 17:15 Virtuele tour met spellen

De universiteit verwacht dat je aanwezig bent, aangezien dit ook het moment is om je eerste onderwijs in te plannen. Mocht je om een of andere reden toch verhinderd zijn, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je alle informatie bemachtigt die tijdens deze dag gegeven wordt.

Om op de hoogte te blijven van de introductie is het slim om lid te worden van je lichtingsgroep op Facebook, en MSV Pulse te liken! De Facebookgroep wordt veel gebruikt om practica en skillslabs met elkaar te ruilen, bestanden zoals samenvattingen uit te wisselen en om op de hoogte te blijven van nieuws binnen de studie. Daarnaast is er ook een facebookevenement over de Facultaire Introductie waar we jullie regelmatig updates kunnen geven.

Als laatste willen we jullie vertellen dat er vanuit MSV Pulse na afloop van de FI in Maastricht een fysieke activiteit wordt georganiseerd. Dit zal een activiteit zijn waar jullie met ons mee kunnen eten en we jullie de kans geven om elkaar ook in het echt te leren kennen door middel van een borrel en spelletjes. Mocht dit je wat lijken hou dan ook het facebookevenement van de FI in de gaten en schrijf je in via onze site!

Geniet van jullie welverdiende vakantie en we zien jullie graag op 24 augustus via zoom en hopelijk ’s avonds in het echt voor de beste, maar bovenal leukste, start van jullie studiejaar!

Liefs,

Namens MSV Pulse,

Tessa Schotman, Commissaris Extern

——————————————————————————————————————————–

Dear doctor to be,

Congratulations on your placement for the medical program in Maastricht! There are some wonderful years ahead where you will have to work hard, but also make new friends and have the time of your life. Because let us tell you from experience, it is amazing!

To get you off to a good start on this new adventure, to familiarize yourself with the university and to get to know your fellow first-year medical students, MSV Pulse, our medical study association, is organizing the Faculty Introduction in collaboration with Maastricht University.

This year, the Faculty Introduction will take place on Monday, August 24. Unfortunately, due to COVID-19, the program will be a bit different from previous years, but we still have nice things in store for you.

During this day you will be introduced digitally at the university in a group – with which you will be in contact with the rest of your studies, and perhaps even longer – under the supervision of older students. This year, mainly practical information will be given to ensure that you don’t have to spend all day behind your laptop on a beautiful summer day.

The exact program consists of:

14:00 – 14:15 Walk-in

14:15 – 15:15 Introduction lecture and acquaintance with MSV Pulse

15:15 – 15:35 Get to know your group

15:35 – 17:15 Virtual tour with games

The university expects you to be present, as this is also the time to plan your first education. If for some reason you are unable to attend, you are responsible for obtaining all information that is given during this day.

To keep up to date with the introduction, it is smart to join your Facebook group and like MSV Pulse! The Facebook group is widely used to exchange practicals and skills labs, exchange files such as summaries and to keep up to date with news within the study. In addition, there is also a Facebook event about the Faculty Introduction where we can give you regular updates.

Finally, we would like to tell you that a physical activity is organized by MSV Pulse after the FI in Maastricht. This will be an activity where you can eat with us and we will give you the opportunity to get to know each other in real life through drinks and games. If this seems fun to you, keep an eye on the FI’s Facebook event and register via our site!

Enjoy your well-deserved holiday and we look forward to seeing you on 24 August via zoom and hopefully in the evening for the best, but most enjoyable, start of your academic year!

Love,

On behalf of MSV Pulse,

Tessa Schotman, Head of External Affairs of MSV Pulse