MSV Pulse

MSV Pulse is de medische studievereniging van Maastricht. MSV Pulse ondersteunt, faciliteert en vertegenwoordigt jou als Geneeskundestudent. Haar 24 commissies, zoals bijvoorbeeld de Gala Commissie, Cultuur Commissie, SnowCie, FeestCie en EducaCie, organiseren het hele jaar lang leuke en educatieve activiteiten, evenementen en workshops, weekendjes en reizen. Pulse Onderwijs vertegenwoordigt jou in het onderwijs en staat altijd voor je klaar bij klachten of feedback.

Als lid van MSV Pulse kun je met korting naar al deze leuke activiteiten gaan én krijg je veel kortingen op boeken en andere studiematerialen. Wil je nu nog meer betekenen bij MSV Pulse, dan kan je er ook voor kiezen om actief lid te worden door deel te nemen aan een van de 24 commissies. Dan kan je niet alleen deelnemen aan alle leuke activiteiten, maar zelfs meehelpen in de organisatie ervan! Er zijn twee momenten in het jaar waarin je kan solliciteren om actief lid te worden, in oktober en in mei!

Daarnaast verzorgt MSV Pulse de verkoop van boeken en medische materialen. Bij onze webwinkel kun je, als lid van MSV Pulse, een door ons samengesteld startersboekenpakket kopen. In dit pakket zitten een aantal medische basisboeken die je gedurende je hele studie kunt gebruiken. Uiteraard zijn ook talrijke andere medische boeken en materialen verkrijgbaar. De materialen, zoals stethoscopen, witte jassen en ooglampjes, kun je bij MSV Pulse zowel online als aan de balie kopen. Als lid van MSV Pulse krijg je flinke korting op de aanschaf van je boeken in het begin van het academische jaar en kun je je medische materialen voor zeer aantrekkelijke prijzen kopen.

Ga voor meer informatie over MSV Pulse naar www.msvpulse.nl.


MSV Pulse is the medical study association of Maastricht. MSV Pulse supports, facilitates and represents you as a medical student. Its 24 committees, such as the Gala Committee, Culture Committee, Snow Committee, Party Committee and Education Committee, organize fun and educational activities, events and workshops throughout the year. Pulse Onderwijs represents you and your education and is always available for complaints or feedback.

As a member of MSV Pulse you get a discount for all these fun activities, and also on books and other study materials. Would you like to do more for MSV Pulse, then you can also choose to become an active member by joining one of the 24 committees. When you do that, you can’t only take part in all the activities, but also help organizing them!

MSV Pulse also takes care of the sale of books and medical materials. As a member of MSV Pulse, you can buy a starter book package that we have put together at our webshop. This package contains a number of basic medical books that you can use throughout your studies. Numerous other medical books and materials are of course also available. You can buy the materials, such as stethoscopes, white coats and eye lamps, at MSV Pulse both online and at the counter. As a member of MSV Pulse you get a big discount on the purchase of your books at the beginning of the academic year and you can buy your medical materials for very attractive prices.

For more information about MSV Pulse, please visit www.msvpulse.nl.